Isännöitsijä on kiinteistöalan ammattilainen

Hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaan.

 

Kiinnittää huomiota kiinteistön kunnossapitoon pitkäjänteisesti, ja tekee näin ratkaisuja, jotka säilyttävät tai jopa nostavat kiinteistön arvoa vuosien varrella.

 

Isännöitsijällä on käytössään palveluverkosto, johon kuuluvat mm. ammattimaiset huoltoyhtiöt sekä siivousyhtiöt ja muiden alojen ammattilaiset.

 

Isännöintiyrityksellä on oltava myös käytössään nykyaikaiset apuvälineet palvelujen tuottamiseen. Tämä tarkoittaa usein esimerkiksi uusimman kehityksen mukaisia tietojärjestelmiä ja sähköistä rahaliikenteen hallintaa.

 

Asiakastyytyväisyys syntyy tietämyksestä, mitä tehdään ja luottamuksesta siihen, että asiat ovat hoidossa. Hyvä isännöitsijä tiedottaa asioista sekä hallitukselle että asiakkaille.

 

Taloyhtiö saa isännöinnistä monenlaisia hyötyjä: isännöintityö on organisoitua, yhteistyö toimii, palveluntarjoajat ovat laadukkaita, palveluverkosto on moitteeton ja suunnitelmat tehdään pitkällä tähtäimellä.

Isännöitsijä

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaan. Isännöinnin rooli kiinteistöomaisuuden hoitajana on erittäin merkittävä. Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia siitä, että asunto-osakeyhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä huolehtii asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta, ostoreskontrasta ja laskutuksesta. Hänen tehtävänsä on huolehtia tilinpäätöksen tekemisestä yhdessä isännöitsijän kanssa.

Vastikereskontranhoitaja

Vastikereskontranhoitaja vastaa kaikista vastikkeisiin liittyvistä kysymyksistä. Vastikereskontranhoitaja vastaa vastikelaskujen lähettämisestä, sekä tarvittavien muutosten tekemisestä, kuten esimerkiksi vesirahan määrän muuttamisesta. Hänen tehtävänsä on valvoa, että kaikki asunto-osakeyhtiön vastikkeet ovat maksettu.